Handboogvereniging Eendracht Maakt Macht,

kortweg genoemd E.M.M.- Riel is een kleine vereniging welke zijn clubgebouw in eigendom heeft aan het zandeind 6 te Riel. Naast het vroegere café van Wieske de Roy.
E.M.M. heeft zijn bestaansrecht sinds 1 Mei- 1870 en is ontstaan na een onenigheid met een andere schutterij “Recht door Zee”. Een zekere Hr Vermeulen en consorten werkten eendrachtig samen en besloten een eigen vereniging op te richten. Hieraan is ook de naam Eendracht Maakt Macht ontleend. Vroeger kende elk dorp of stad wel een of meerdere schutterijen. Zo ook in Riel. Het ledenbestand bedroeg 34 leden in 1970,
Heden ten dage heeft men door te sterke vergrijzing behoefte aan nieuwe leden.

Wat is handboogsport?

Handboogschieten is een interessante sport waarin de schutter veel aspecten kwijt kan.
Ofschoon de boog met eigen spierkracht moet worden uitgetrokken is het niet bepaald een krachtsport; het is vooral een concentratiesport. De lichamelijke en geestelijke beheersing maken uit hoeveel keren de pijl de roos zal raken. Deze sport is geschikt voor alle leeftijdsgroepen voor zowel
Jongens, meisjes, dames en heren. Doch als minimum leeftijd wordt 10 jaar aangehouden.

We beoefenen onze sport individueel en in groepsverband. Dat alles onder de paraplu van de Nederlandse Handboog Bond.
Naast afdelingswedstrijden kunnen de echte talenten en volhouders zich in theorie middels deze bond zelfs plaatsen voor nationale, internationale en zelfs olympische wedstrijden.
Wat voor de leden echter het meest geldt, is saamhorigheid en gezelligheid.